Syn af lejligheder

Syn af lejligheder er som, så meget andet, en tillidssag. overlad den trygt til os. Opgaven vil kun blive udført af medarbejdere, der har erfaring.
 
Vi påtager os også gerne at styre flyttelejligheden fra A til Z.
Det vil sige syn af lejemålet, evt. tømning af lejligheden, rekvirering af diverse håndværkere samt  tilsyn af disse og klargøring efter håndværkere inden nyindflytning.

 

Finn Biering - AF Ejendomsservice ApS  | Tlf.: 61712104