Affaldshåndtering

For jer er affaldshåndteringen måske belastende og ressourcekrævende. For os er det rutineopgaver, der bliver udført "som efter en snor".
 
Vi sørger for tømning af køkkenaffald til aftalte tider og på samme måde klarer vi hele håndteringen af storskrald.
Finn Biering - AF Ejendomsservice ApS  | Tlf.: 61712104